TJÄNSTER

Precis Konsult erbjuder projektledning, projektkontroll, projektplanering och tjänster inom bland annat bygg- och tekniksektorn, analys av Big Data, affärsanalys, IT, digital implementering, projektstöd, projektadministration och konsulttjänster.

PROJEKTLEDNING

Vi kan medverka till ett lyckat projekt genom effektiv planering, kommunikation, samarbete, inkludering,
involvering av alla berörda parter och noggranna uppföljningar. Vår projektledningsstrategi och vårt
tillvägagångssätt följer den globalt erkända PMI standarden.

 

Eftersom varje projekt är unikt är vi lyhördaoch utvecklar samt erbjuder skräddarsydda lösningar för just era behov. Precis så jobbar vi.

BIG DATA

Vi hjälper er att förvandla Big Data till tillgänglig, sökbar affärsinformation. Precis Konsult har insett att
molntjänster, sociala medier, mobilfunktioner, digitala kanaler och stora mängder data medför stora utmaningar. Med vår hjälp kommer ni kunna utvinna meningsfull information för just ert affärsområde.

 

Låt inte spridda data i otaliga system, dyra databaser, komplicerade och långsamma SQL formulär motverka organisationens framsteg. Precis Konsult hjälper er att komma vidare!

IT

Förbättrade resultat hela vägen. Ett företags IT miljö består av ett stort antal plattformar, program, servrar och datasystem. Affärsframgångar beror till stor del på hur man kan möta upp och svara löpande
mot olika problem som uppstår.

 

Det här är vi medvetna om på Precis Konsult och vi erbjuder fullskaliga IT-lösningar för att hantera detta. Våra experter levererar och konfigurerar lösningar för era specifika behov.

KONTROLL OCH

UTFÖRANDE

Effektiva och proaktiva kontroller medför trygghet i program och projektverksamhet.

 

Genom att fastställa verksamhetsmål och kontrollpunkter redan från början minimerar vi risken för avvikelser vilket leder till tydlighet och förutsägbarhet i våra kunders projekt.

PROJEKTPLANERING

Effektiv planering bidrar till framgångsrika projekt för våra kunder. Det är vad vi har grundat våra
värderingar på.

 

Om det blir rätt från början är vi övertygade om att resultat och förväntningar uppfylls i slutändan.

PROJEKTSTÖD OCH ADMINISTRATION

Med bra stöd når man bra resultat. Vi kan erbjuda allt från dagligt projektstöd, kontroll av dokumentation samt administrativt stöd – allt med högsta kvalitet.

 

Hör av dig så berättar vi mer!

AFFÄRSANALYS

Effektiva och proaktiva kontroller medför trygghet i program och projektverksamhet.

 

Genom att fastställa verksamhetsmål och kontrollpunkter redan från början minimerar vi risken för avvikelser vilket leder till tydlighet och förutsägbarhet i våra kunders projekt.

 

KONTAKTA OSS

Tack!